Změna úředních hodin na obci Čepřovice

Vážení občané,

Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o tom, že k 1. 1. 2016 došlo ke změně úředních hodin na obecním úřadu v Čepřovicích.  A to tak, že se úřední hodiny přesunuly z pondělků na pátky. Zároveň se změnil i čas, kdy budete moci obecní úřad navštívit a to tak, že obecní úřad bude otevřen jak v zimní tak v letní čas od 18:00 hod do 20:00 hod.

 

Barbora Fundová

 

Toto rozhodnutí bylo schváleno zastupiteli obce dne 23. 10. 2015 na zasedání obce č. 8 usnesením č. 22e.

Aktuality
Další aktuality
Anketa