ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče předškoláků,


v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 hod do 17:00 hod
v sobotu 6. dubna 2019 od 9:00 hod do 11:00 hod

proběhne:
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zákonný zástupce při zápisu předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte, OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, předloží při zápisu žádost o odklad a doporučující posudek příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Bližší informace na stránkých školy www.zsvolyne.cz

Není k dispozici žádný popis fotky.
Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Anketa