Volby do zastupitelstev měst a obcí

Oznámení o počtu členů zastupitelstva - vyvěšeno dne 16. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/volby%202018.doc

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise - vyvěšeno dne 16. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/stanoven%C3%AD%20min%20po%C4%8Dtu.doc

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - vyvěšeno dne 16. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/ozn%C3%A1men%C3%AD.doc

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - vyvěšno dne 1. 8. 2018

/files/static_pages_files/files/jmenov%C3%A1n%C3%AD.doc

Oznámení o době a místě konání - vyvěšeno dne 1. 8. 2018

/files/static_pages_files/files/oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb%20(2).docx

 

 

 

Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Obec Čepřovice
Další články
Ze života obce
Další články
Anketa