Úřední deska

Oznámení

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb


přílohavnitrni_smernice_smernice_o_financni_kontrole.docx

Vyvěšeno od 12.04.2017 do 31.01.2020