Úřední deska

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Čepřovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čepřovice


příloha1448106355vyhlaska_o_shromazdovani_odpadu.doc

Vyvěšeno od 21.11.2015 do 21.11.2018