Současné dění

Podnikatelské subjekty:

V obci zemědělskou půdu v převážné části obhospodařuje ZOD Předslavice. Zbývající zemědělskou půdu využívají soukromně hospodařící rolníci. Někteří občané pracují jako osoby samostatně činné. V obci nepůsobí žádné další podnikatelské subjekty většího významu.

V obci je mateřská škola, kterou navštěvují také děti z okolních obcí. V současné době probíhá revitalizace tohoto objektu s využitím dotačního titulu. Občanům obce též slouží poštovní úřad. V obci je pohostinství a kulturní dům, kde se pořádají kulturní a společenské akce v průběhu celého roku. V zimním období je sezóna několika tradičních plesů.

Z lidových tradic je pravidelně pořádán průvod masopustních masek. Dále se v předvečer 1. máje provádí stavění ozdobené májky.

 

Fungující organizace:

V obci aktivně působí SDH. Tato jednotka je zařazena do integrovaného záchranného systému na úrovni JPO III. K plnění tohoto úkolu je SDH vybaven v rámci možností odpovídající technikou. Pravidelně se také zúčastňuje soutěží v požárním sportu. Velmi dobrých výsledků dosahuje také družstvo mladých požárníků.

Mezi další fungující organizace působící v obci patří ČSŽ. Ženy se pravidelně scházejí každý první pátek v měsíci v místním hostinci. Ve spolupráci s ostatními složkami společně pomáhají zajišťovat některé společenské akce.

Myslivecké sdružení je další fungující společenskou organizací v obci. Jejich činnost spočívá především v ochraně přírody a v péči o zvěř. Na podzim je několik honů a v zimním období se provádí pravidelné přikrmování zvěře.

Aktuality
Další aktuality
Anketa