Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Vážení občané,

sběr nebezpečného odpadu proběhne v termínu od 14. 9. 2018 - do 16. 9. 2018. Kontajnery budou přistaveny v obci Čepřovice a Koječín a budou k dispozici po celý víkend.

Poláčková