ROZPOČTOVÉ DOKUMENTY

Obec Čepřovice

Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

IČO: 00228702

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejňovány na stránkách obce:

www.ceprovice.w1.cz/

www.ceprovice.w1.cz/uredni-deska

 

Občané a veřejnost mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny na Obecním úřadě Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice.

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020   

zveřejněn na el. úřední desce dne:

 

Schválený rozpočet na rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: 3. 1. 2017

 www.uredni-deska.info/obce/1607/deska/schvaleny_rozpocet_na_rok_2017.pdf

 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: od 27. 3. 2017

www.ceprovice.w1.cz/rozpoctova-opatreni

 

Schválený závěrečný účet za rok 2015

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 10. 2017

http://www.ceprovice.w1.cz/zaverecny-ucet-2016

 

Schválený závěrečný účet za rok 2016

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 10. 2017

http://www.ceprovice.w1.cz/zaverecny-ucet-2017

 

 

 

 

 

Barbora Poláčková

Starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 3. 10. 2017

Aktuality
Další aktuality
Anketa