Přihlášky do zájmových kroužků v obci Čepřovice

 

Vážení rodiče,

své děti můžete od září přihlásit do těchto zájmových kroužků, které se budou konat v obci Čepřovice. Všechny kroužky probíhají v odpoledních hodiných po výuce, myslivecký kroužek se bude nadále scházet v neděli, jen kroužek angličtiny je určen pro školkové děti bude probíhat zřejmě v dopoledních hodinách v MŠ. Žádný kroužek není věkově omezen.

1. Přihláška na myslivecký kroužek - /files/static_pages_files/files/P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0KA%20DO%20MYSLIVECK%C3%89HO%20KROU%C5%BDKU%20JEZEVCI%20%C4%8CEP%C5%98OVICE.docx

2. Přihláška na kroužek šikovné ručičky - /files/static_pages_files/files/P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0KA%20DO%20KROU%C5%BDKU%20%C5%A0IKOVN%C3%89%20RU%C4%8CI%C4%8CKY%20%C4%8CEP%C5%98OVICE.docx

3. Přihláška na taneční kroužek - /files/static_pages_files/files/P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0KA%20DO%20tane%C4%8Dn%C3%ADho%20krou%C5%BEku.docx

4. Přihláška na kroužek angličtiny - /files/static_pages_files/files/P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0KA%20DO%20KROU%C5%BDKU%20ANGLI%C4%8CTINY.docx

 

Na všechny se moc těšíme.