Poznávací cesta za příklady dobré praxe

Vážení občané, 
je mi velikou ctí Vám oznámit, že obec Čepřovice byla vybrána na základě dotazníkového šetření ostatními obcemi jako zástupce Jihočeského kraje (ještě s obcí Chelčice, Svatý Jan nad Malší, Úsilné, Vepříkov, Křižánky) k prezentaci obce v rámci studijních cest a spolupráci s Rakouskem a Německem. A co to pro nás znamená? V rámci této akce obec navštíví starostové z rakouských a německých vesnic, v rámci celé akce bude pohraniční kolegy zajímat:
1. Myslivecký kroužek
2. Akce ,, Děti sází stromy"
3. Rodina a její strom života
4. Zlatý erb - prezentace stránek obce 
5. Spolupráce se spolky 
6. Sousedská bábovka
Jen chci ještě upřesnit, obec se nikam nehlásila byla vybrána aniž bych o tom věděla a je to krásný pocit, když někdo vybere tak malou obec v rámci pohraniční spolupráce:)
BUĎTE PYŠNÍ NA TO KDE ŽIJETE JÁ JSEM A MOC.
Poláčková

Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Obec Čepřovice
Další články
Ze života obce
Další články
Anketa