O Mateřské školce

Mateřská škola Čepřovice byla založena 4.12. 1978 jako jednotřídní. Je umístěna v budově bývalé jednotřídní základní školy. Součástí MŠ je školní jídelna. V průběhu let fungovala podle počtu dětí jako jednotřídní nebo dvoutřídní MŠ. V současné době jsme jednotřídní MŠ- věkově smíšená třída.

Přijímáme děti od dvou let věku. Celková kapacita MŠ je 28 dětí.

  V MŠ pracují plně kvalifikované učitelky, které zajišťují výchovně vzdělávací činnost dětí. MŠ poskytuje odbornou logopedickou činnost, pořádáme kurzy plavání, divadla v MŠ, výukové programy, výlety a exkurze, tvořivé dílny. V mateřské škole jsou každý školní rok organizovány besídky, mikulášská nadílka, loučení s předškoláky, spaní dětí v MŠ a další akce. Mezi další aktivity patří výuka anglického jazyka, kroužek šikovné ručičky a od roku 2018 jezdí děti na týdení dopolední lyžaský kurz na Zadov.

  Mateřská škola je postupně modernizována a vybavována dle finančních možností. K venkovním aktivitám využíváme prostornou zahradu, která je součástí MŠ.