Hodina země 2019

Vážení občané,

obec Čepřovice se v sobotu 30. března 2019 zapojí do akce Hodina Země 2019. Tím, že v obci Čepřovice, Jiřetice a Koječín dojde k odpojední veřejného osvětlení a zároveň v tento den bude po dobu jedné hodiny zhasnut i elektrický produ v hospode a pivo si užijete při svitu svíčky v krásné atmosféře.

Hodina Země 2019. Celosvětová událost na ochranu život­ního prostředí s důrazem na ochranu klimatu se letos odehraje v sobotu 30. března 2019 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují, že čers­tvý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí, ale že jsou ohroženy pro­bíhající změnou klimatu způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, přetrvávající sucho, pří­valové povodně.

Z mimořádné zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC, vydané v říjnu 2018, plyne, že je stále možné, i když velice obtížné, zastavit oteplování na 1,5 °C. Tedy na úrovni, kdy dopady klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. Globální emise skleníkových plynů musí začít rapidně klesat. Přibližně na polovinu v roce 2030 a na nulu v roce 2050. Aby se to stalo, je nutné přestat spalovat fosilní paliva, zefektivnit průmysl, změnit složení naší stravy a snížit spotřebu ve vyspělých zemích. K tomu je za­potřebí, aby ruku v ruce šla zodpovědná klimatická politika představitelů na všech úro­vních (obce, kraje, stát) a uvědomělá změna chování občanů (např. zateplení domů, využí­vání hromadné dopravy, omezení konzumace živočišných produktů).

Města a vesnice tradičně při Hodině Země zhasínají veřejného osvětlení, či osvětlení památek a veřejných budov. Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. V ČR se k akci vloni připojilo na 113 obcí, včetně 16 statutárních měst, a řada dalších subjektů. Zhasla například pražská Petřínská rozhledna, brněnský hrad Špi­lberk a plzeňská katedrála sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v ČR.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze: https://www.veronica.cz/hodinazeme/

Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Anketa