Historie Mysliveckého Kroužku ,,Jezevci"

Kroužek vznikl v září 2017 a už od počátku má velký ohlas. Momentálně navštěvuje kroužek 22 dětí ve věku od 2 - do 10 let.

Na začítku vzniku kroužku stála myšlenka, jak děti v obci zvednout od počítače a televize a ukázat jim, že v přírodě je taky soposta zajímavých věcí a dají se tam zažít různá dobrodružství. Nakonec se naše myšlenka naplnila a děti kromě toho, že se učí poznávat stopy zvířat, listnaté a jehličnaté stomy, lesní zvěř, jak se v lese chovat, jak pomáhat přírodě a zvířatům.... . Děti vyrábí krmítka a budky pro ptáčky a jejich vrcholným dílem je vybudování krmelce pro zvířátka, který si děti za pomoci rodičů vybudovaly zcela samostatně :)

Myslivecký krožek vede Michal Mácha obyvatel obce Čepřovice a šikovný mladý a hlavně nadčený myslivec. Prozatím ho práce s tak početnou skupinou baví.

Mysliveký kroužek je podporován ČMS Strakonice a je tedy ofociálním kroužkem, který je podporován Českou mysliveckou společností. Děti jsou pojištěny u pojišťovny Halali. Podpora našeho kroužku ze strany ČMS je obrovská pro děti jsem obdržela spostu výukových materiálů odměn... .

Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Obec Čepřovice
Další články
Ze života obce
Další články
Anketa