GDPR

Na této stránce naleznete veškeré dokumenty a formuláře k Zákonu o GDPR.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

/files/static_pages_files/files/Odvol%C3%A1n%C3%AD%20souhlasu%20vzor%20-%20pr%C3%A1vo%20na%20v%C3%BDmaz_Glaser.docx

SDĚLENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

/files/static_pages_files/files/Sd%C4%9Blen%C3%AD%20o%20prodlou%C4%BEen%C3%AD%20lh%C5%AFty%20k%20%20poskytnut%C3%AD%20informac%C3%AD%20o%20p%C5%99ijat%C3%BDch%20opat%C5%99en%C3%ADch%20vzor_Glaser.docx

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

/files/static_pages_files/files/Souhlas%20subjektu%20%C3%BAdaj%C5%AF%20vzor_Glaser.docx

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

/files/static_pages_files/files/Z%C3%A1znam%20o%20%C4%8Dinnosti%20vzor_Glaser.docx

ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

/files/static_pages_files/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20omezen%C3%AD%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20vzor_Glaser.docx

ŽÁDOST O OPRAVU/DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

/files/static_pages_files/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20opravu-dopln%C4%9Bn%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20vzor_Glaser.docx

ŽÁDOST O POTVRZENÍ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

/files/static_pages_files/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20potvrzen%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20osobn%C3%ADm%20%C3%BAdaj%C5%AFm%20vzor_Glaser.docx

ŽÁDOST O PŘENOSITELNOST DAT

/files/static_pages_files/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20p%C5%99enositelnost%20dat%20vzor_Glaser.docx

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

/files/static_pages_files/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20v%C3%BDmaz%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20vzor_Glaser.docx

 

Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Obec Čepřovice
Další články
Ze života obce
Další články
Anketa