Čertovsko andělská stezka

ČERTOVSKO ANDĚLSKÁ STEZKA

5. 12. 2018 od 17:00 hod

 

Vážení rodiče,


dovolte, abych Vás touto cestou pozvala jménem Obce Čepřovice, svazu žen Čepřovice, hasičů Čepřovice a mysliveckého sdružení Mlaka Čepřovice na netradiční mikulášskou nadílku.
Pro děti bude připravena netradiční stezka, na které budou čerti, andělé a nakonci i Mikuláš a samozřejmě i spoustu soutěží. Pro děti bude připravena drobná mikulášská nadílka, ale pokud budete, jako rodiče chtít využít této příležitosti můžete nám předem na obecní úřad donést nadílku pro Vaše dítko a rádi Vašemu dítku nadílku předáme. Balíček musí hlavně obsahovat jméno, příjmení dítěte. Informace na 606630489