4 roky na obci :)

Vážení občané,

4 roky utekly jako voda, tak si pojďme zrekapitulovat co se nám povedlo za tyto roky zrealizovat a čeho obec dosáhla.

1. Oprava střechy na hasičské zbrojnici
2. Odkoupení budovy hospody
3. Vybudování nového hřiště v obci Čepřovice...
4. Zavedení svozu komunálního odpadu - formou popelnicového sběru.
5. Oprava komunikace v části obce Čepřovice, před. Pechů, Brousilů a Jáchymů.
6. Oprava požární nádrže v obci Jiřetice.
7. 1. Etapa revitalizace zeleně ve všech obcích.
8. Zahájena rekonstrukce kulturního domu a hospody.
9. Oprava a nový nátěr hasičské zbrojnice
10. Zahájení vybudování nového dětského hřiště ve školce - environmentální zahrada.
11. Vybudování nové kuchyňky na obecním úřadu
12. Zakoupení nového vybavení do zasedací místnosti a obecního úřadu.

Ve vesnici se nám povedlo pozvednout kulturní a společenský život. Uspořádat spoustu kulturních akci spoustu vzdělávacích akcí.

Obec vysázela v rámci zkvalitnění zeleně v okolí obce v rámci projektů ,,Děti sází stromy" a ,,Rodina a její strom života" celkem 96 stromů. Obec na tyto výsadby obdržela ve 100% dotace , tudíš obec nic neplatila.

Obec získala v roce 2017 v soutěži Vesnice roku ,, Čestné uznání za práci s nejmenšími dětmi" - v tomto roce se obec účastnila akce úplně poprvé.

V roce 2018 obec v soutěži ,,Vesnice roku" obdržela ocenění a to Modrou stuhu za společenský a kulturní život - tím, že obec obdržela toto ocenění dostala do rozpočtu obce 600 000 Kč.

V roce 2018 obec obdržela 3. místo v soutěži ,,Zlatý erb" - toto ocenění bylo za stránky obce, které jsem předělali a snažíme se je zdokonalovat.

Navíc obec v tomto roce byla vybrána ke studijní cestě Dunaj-Vltava, kdy naše vesnice navštívila obce v Rakousku a následně hostila delegaci z Rakouska a Česka.
Tato akce byla užasná a obec měla možnost ukázat, že i obec tak malá žije a dokáže velké věci.

Myslím, že obec toho za čtyři roky dokázala opravdu hodně, ale nikdy by to nešlo bez VÁS OBČANŮ, KTEŘÍ CHCETE S OBCÍ SPOLUPRACOVAT A PODÍLÍTE SE NA KULTURNÍM DĚNÍ V OBCI A ORGANIZACI TĚCHTO AKCÍ. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKY HLAVNĚ VŠEM SPOLKŮM, KTERÉ V OBCI PŮSOBÍ. BEZ VAŠÍ POMOCI BY TO NIKDY NEŠLO :)

Aktuality
Další aktuality
Mateřská škola Čepřovice
Další články
Obec Čepřovice
Další články
Ze života obce
Další články
Anketa